PAR KOMPĀNIJU

Mūsu dienās, 21. gadsimtā, aktuāls ir jautājums par energoapgādi.

Energoresursu (nafta, gāze, ogles, elektrība) cenas ir ļoti augstas, dažas no tām pastāvīgi paaugstinās, tuvākā un tālākā nākotnē nav pamatotas tendences tām samazināties. Mēs varam palīdzēt saglabāt Jūsu naudu un likt strādāt Jūsu labā vējam.

Pilnībā ievērojot ekoloģiskās prasības, par pieņemamu cenu Jūs saņemat bezmaksas darbinieku - vēja ģeneratoru (VĢ).

Nākotne pieder šai tehnoloģijai!